Ads

Thê thảm thì thấm thía – Thứ tha thì thanh thản

Ads

Tha thứ thì Thư thái
Thê thảm thì Thấm thía
Thật thà thì Thánh thiện
Thong thả thì Thanh thản
Thảnh thơi thì Thênh thang

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web