More

    Thê thảm thì thấm thía – Thứ tha thì thanh thản