More
  Ads

  Thê thảm thì thấm thía – Thứ tha thì thanh thản

  Ads

  Tha thứ thì Thư thái
  Thê thảm thì Thấm thía
  Thật thà thì Thánh thiện
  Thong thả thì Thanh thản
  Thảnh thơi thì Thênh thang

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web