Ads

Vivaldi, The Four Seasons, Spring (La Primavera), 1st movement

Ads

Bài hát: The Four Seasons: Violin Concerto in E Major, Op. 8, No. 1, RV 269, “Spring”: I. Allegro

Nghệ sĩ: Various Artists

Album: Baroque Music – 50 of the best

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web