Ads

[TRỰC TIẾP] Đêm hoan ca – Ngày hội Thánh nhạc TGP Hà Nội mừng Chúa Giáng sinh

Ads

Bài hát : [TRỰC TIẾP] Đêm hoan ca – Ngày hội Thánh nhạc TGP Hà Nội mừng Chúa Giáng sinh
Kênh: Hà Nội Giáo xứ Chính Tòa
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=8XipSR8a-wQ

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web