Ads

Thánh Vịnh 96 || St : Lm Nguyên Lam || Tb : Kim Tuyến ||Đáp ca lễ Giáng Sinh

Ads

Bài hát : Thánh Vịnh 96 || St : Lm Nguyên Lam || Tb : Kim Tuyến ||Đáp ca lễ Giáng Sinh
Kênh: Studio Thánh Ca
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=UIpzEDS6fNU

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web