Ads

Thánh Ca DÂNG LỜI CA NGỢI – Thanh Hoài | Sáng tác : Lm Fa Thăng | Hoà âm : Peter Bá Khôi

Ads

Bài hát : Thánh Ca DÂNG LỜI CA NGỢI – Thanh Hoài | Sáng tác : Lm Fa Thăng | Hoà âm : Peter Bá Khôi
Kênh: Thanh Hoài Official
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=yfLhmkmPI9o

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web