More
  Ads

  Thánh Ca CN XXXIV TN C – Nov 19, 2022 – LỄ CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤ – Giáo Xứ Chánh Tòa Chúa Kitô

  Ads

  Bài hát : Thánh Ca CN XXXIV TN C – Nov 19, 2022 – LỄ CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤ – Giáo Xứ Chánh Tòa Chúa Kitô
  Kênh: NHÓM 1 – 6:15PM THỨ BẢY (NHÀ THỜ KIẾNG, QUẬN CAM)
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=tV6xIpsh9aQ

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web