Ads

Thánh Ca CN XXXIV TN C – Nov 19, 2022 – LỄ CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤ – Giáo Xứ Chánh Tòa Chúa Kitô

Ads

Bài hát : Thánh Ca CN XXXIV TN C – Nov 19, 2022 – LỄ CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤ – Giáo Xứ Chánh Tòa Chúa Kitô
Kênh: NHÓM 1 – 6:15PM THỨ BẢY (NHÀ THỜ KIẾNG, QUẬN CAM)
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=tV6xIpsh9aQ

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web