Ads

Thánh Ca CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Jun 04, 2022 – Giáo Xứ Chánh Tòa Chúa Kitô

Ads

Bài hát : Thánh Ca CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Jun 04, 2022 – Giáo Xứ Chánh Tòa Chúa Kitô
Kênh: NHÓM 1 – 6:15PM THỨ BẢY (NHÀ THỜ KIẾNG, QUẬN CAM)
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=7B4x_Vz2OpU

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web