Ads

Thánh ca 314: Tinh Binh JESUS Tiến Lên – Ban hát Plei MơNú | Lễ Tấn Phong Mục Sư (26.10.2022)

Ads

Bài hát : Thánh ca 314: Tinh Binh JESUS Tiến Lên – Ban hát Plei MơNú | Lễ Tấn Phong Mục Sư (26.10.2022)
Kênh: VĂN PHẨM CƠ ĐỐC
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=CZ9Q9r-11pk

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web