Ads

Nhạc thánh ca – Sứ giả Tin Mừng -Thánh vịnh 18A – Đáp ca lễ truyền giáo – Lm Thành Tâm

Ads

Bài hát : Nhạc thánh ca – Sứ giả Tin Mừng -Thánh vịnh 18A – Đáp ca lễ truyền giáo – Lm Thành Tâm
Kênh: Color sheet music
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=_CcirZoNIT8

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web