Ads

Nhạc thánh ca – Đáp ca Chúa nhật 32 thường niên năm C – Thánh vịnh 16 – Lm Kim Long

Ads

Bài hát : Nhạc thánh ca – Đáp ca Chúa nhật 32 thường niên năm C – Thánh vịnh 16 – Lm Kim Long
Kênh: Color sheet music
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=xqM1ZcdOrag

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web