Ads

Nhạc thánh ca – Đáp ca Chúa nhật 02 mùa vọng năm A – Thánh vịnh 71 – Lm Kim Long

Ads

Bài hát : Nhạc thánh ca – Đáp ca Chúa nhật 02 mùa vọng năm A – Thánh vịnh 71 – Lm Kim Long
Kênh: Color sheet music
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=uMgJb2sytaE

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web