Ads

Hãy cúi xuống – Lm. Cao Thăng – Đêm Gala Thánh Ca Tri Ân – Mừng 50 Năm Gx Tân Hương (10.12.2022)

Ads

Bài hát : Hãy cúi xuống – Lm. Cao Thăng – Đêm Gala Thánh Ca Tri Ân – Mừng 50 Năm Gx Tân Hương (10.12.2022)
Kênh: Minh Tong
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=U3W5cugzHFY

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web