More
  Ads

  Đừng Nói Xa Nhau – Đan Nguyên, Phi Nhung

  Ads

  Bài hát: Đừng nói xa nhau

  Ca sỹ: Đan Nguyên, Phi Nhung

  Nhạc sỹ: Châu Kỳ, Hồ Đình Phương

  Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ
  Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ
  Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ
  Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ

  Mình đã đi chung trên con đường dang dỡ
  Mình đã gieo neo qua chóp bể mưa nguồn
  Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang
  Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương

  Đời hay nói rằng “yếu là chết Ở trong lòng một ít
  Vì mấy khi yêu mà chắc được được người yêu
  Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
  Người ta phụ hoặc thờ ơ em chẳng biết

  Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt
  Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu
  Đừng khóc cho tương lai
  Mai thuyền ngược về đâu
  Với một tiếng tin yêu nhau, mối tình đẹp ngàn sau.

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web