More
  Ads

  Đừng Bỏ Con Chúa Ơi || Sáng tác : Lm Nguyễn Văn Tuyên|| Trình bày : Linh Nhí || Thánh Ca Mùa Chay

  Ads

  Bài hát : Đừng Bỏ Con Chúa Ơi || Sáng tác : Lm Nguyễn Văn Tuyên|| Trình bày : Linh Nhí || Thánh Ca Mùa Chay
  Kênh: Studio Thánh Ca
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ufinxzE0HSI

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web