Ads

DỌN ĐƯỜNG ĐỂ CHÚA ĐẾN l Sáng tác: Dấu Chân l Trình bày: Nguyễn Đình Tài l Nhạc Thánh Ca Mùa Vọng l

Ads

Bài hát : DỌN ĐƯỜNG ĐỂ CHÚA ĐẾN l Sáng tác: Dấu Chân l Trình bày: Nguyễn Đình Tài l Nhạc Thánh Ca Mùa Vọng l
Kênh: Dấu Chân Official
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=67MUaZPOoXg

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web