More
  Ads

  Dấu chân trên dòng đời || Sáng tác: Lm. Lữ Khách – Trình bày: Quốc Thái

  Ads

  Bài hát : Dấu chân trên dòng đời || Sáng tác: Lm. Lữ Khách – Trình bày: Quốc Thái
  Kênh: Đinh Quốc Thái
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=6LUu35bRE7U

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web