Ads

Chúc Khen Tình Chúa || Sáng tác : Chân Trần – Lm Paul Nguyễn Ngọc || Tb : Lm Ant Nguyễn Minh Tâm

Ads

Bài hát : Chúc Khen Tình Chúa || Sáng tác : Chân Trần – Lm Paul Nguyễn Ngọc || Tb : Lm Ant Nguyễn Minh Tâm
Kênh: Studio Thánh Ca
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=XstHOZGaoZk

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web