Ads

Chúa Nhật 34 TN C (Lễ Chúa Kitô Vua) – Ca Nhập Lễ – ĐÁP CA – Ca Hiệp Lễ

Ads

Bài hát : Chúa Nhật 34 TN C (Lễ Chúa Kitô Vua) – Ca Nhập Lễ – ĐÁP CA – Ca Hiệp Lễ
Kênh: Lm Bùi Ninh
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=wKz2X69naao

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web