Ads

Chúa Nhật 32 THƯỜNG NIÊN C – ĐÁP CA & CA HIỆP LỄ – TB: Ngọc Lan & Thu Minh

Ads

Bài hát : Chúa Nhật 32 THƯỜNG NIÊN C – ĐÁP CA & CA HIỆP LỄ – TB: Ngọc Lan & Thu Minh
Kênh: Lm Bùi Ninh
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=8Z6Pm7Xay0A

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web