More
  Ads

  Chúa Nhật 16 THƯỜNG NIÊN C – ĐÁP CA & CA HIỆP LỄ – Cs. Thanh Tâm & Cs. Quang Thọ

  Ads

  Bài hát : Chúa Nhật 16 THƯỜNG NIÊN C – ĐÁP CA & CA HIỆP LỄ – Cs. Thanh Tâm & Cs. Quang Thọ
  Kênh: Lm Bùi Ninh
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=wdJOSE6CNKE

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web