Ads

40 Năm Hồng Ân Linh Mục || Sáng tác : Thừa Sai || Tb : Thanh Hoài

Ads

Bài hát : 40 Năm Hồng Ân Linh Mục || Sáng tác : Thừa Sai || Tb : Thanh Hoài
Kênh: Studio Thánh Ca
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vSFp7FodBbw

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web