More
  Ads

  觀世音菩薩庇佑消除災禍、帶來福報平安健康🌷一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難 🙏🌷每日聽一聽淨心又自在🙏🙏 Buddhist Song

  Ads

  Bài hát : 觀世音菩薩庇佑消除災禍、帶來福報平安健康🌷一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難 🙏🌷每日聽一聽淨心又自在🙏🙏 Buddhist Song
  Kênh: 大悲咒
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=eHKHcRDXARA

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web