More
  Ads

  白衣觀音大士靈感神咒🙏🌷1天1遍 除煩惱 一切諸菩薩慈悲與加持🌿🌿大家平安吉祥💖🙏可解除災難,百求百應,事事順利,吉祥平安。🌿每日聽一聽淨心又自在

  Ads

  Bài hát : 白衣觀音大士靈感神咒🙏🌷1天1遍 除煩惱 一切諸菩薩慈悲與加持🌿🌿大家平安吉祥💖🙏可解除災難,百求百應,事事順利,吉祥平安。🌿每日聽一聽淨心又自在
  Kênh: BuddhistMusic.佛教音乐
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Cy3LiWDDfws

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web