More
  Ads

  帶來福報🌿💖觀世音菩薩庇佑🙏佛陀永远保佑你的家庭消除災禍帶來福報🌿🌷1天1遍 除煩惱🙏每日聽一聽淨心又自在 มนตราเมตตามหานิยม 🙏The Great Compassion Mantra

  Ads

  Bài hát : 帶來福報🌿💖觀世音菩薩庇佑🙏佛陀永远保佑你的家庭消除災禍帶來福報🌿🌷1天1遍 除煩惱🙏每日聽一聽淨心又自在 มนตราเมตตามหานิยม 🙏The Great Compassion Mantra
  Kênh: 佛教音乐 – Buddhist Songs
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=5pHK5U9sbKU

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web