Ads

大悲咒 🌿🙏 消除災禍、帶來福報🌿祝福🙏大家平安吉祥🌷 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難 🙏 มนตราเมตตามหานิยม 🙏 Buddhist Song

Ads

Bài hát : 大悲咒 🌿🙏 消除災禍、帶來福報🌿祝福🙏大家平安吉祥🌷 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難 🙏 มนตราเมตตามหานิยม 🙏 Buddhist Song
Kênh: 佛教音乐 – Buddhist Songs
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=0-UVYPjWgPM

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web