More
  Ads

  大悲咒 《 最好聽的版本 》 消除災禍、帶來福報 🌷💕 平安健康🙏🏻🌷 祈願疫情消弭🙏 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🙏每日聽一聽淨心又自在🙏Buddhist Song

  Ads

  Bài hát : 大悲咒 《 最好聽的版本 》 消除災禍、帶來福報 🌷💕 平安健康🙏🏻🌷 祈願疫情消弭🙏 一切諸菩薩慈悲與加持 慈佑眾 大慈大悲救苦救難🙏每日聽一聽淨心又自在🙏Buddhist Song
  Kênh: BuddhistMusic.佛教音乐
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vUFWuonpLSk

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web