More
  Ads

  (南无观世音菩萨) 古箏版 2022 🙏早晚唸2次,得菩薩保佑,消除災禍、帶來福報《觀世音菩薩祈禱文》佛曲、佛歌

  Ads

  Bài hát : (南无观世音菩萨) 古箏版 2022 🙏早晚唸2次,得菩薩保佑,消除災禍、帶來福報《觀世音菩薩祈禱文》佛曲、佛歌
  Kênh: 佛教音乐
  Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=TzBQ0mlzo-s

  Ads

  Thông tin hữu ích

  Liên kết web