Ads

佛教唱誦團 – 持齋梵唄-佛教文化 台語唱誦系列 09-03 佛子持齋戒殺偈(音樂版)

Ads

Bài hát : 佛教唱誦團 – 持齋梵唄-佛教文化 台語唱誦系列 09-03 佛子持齋戒殺偈(音樂版)
Kênh: 影音娛樂台Fujit Music
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=AU1t9QhHs2I

Ads

Thông tin hữu ích

Liên kết web